Privātuma politika

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA REGLAMENTĒ MB Chere madam (uzņēmuma kods 305704584) ELEKTRONIKAS VEIKALA (turpmāk) PERSONAS DATU VĀKŠANAS, PĀRVALDĪBAS UN UZGLABĀŠANAS GALVENOS PRINCIPI UN KĀRTĪBAS (turpmāk - www.chere.em. pēc - TU, TAVU) .

1.2. JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA NOTEIKTA ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA, LIETUVAS REPUBLIKAS PERSONAS DATU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LIKUMS UN CITI TIESĪBU AKTI.

1.3. IESNIEDZOT SAVUS PERSONAS DATU E-VEIKALĀ, JŪS PIEKRĪTAT, KA www.cheremadam.lt TO PĀRVALDĪS UN PĀRVALDĪS ŠAJĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ UN TIESĪBU AKTU NODROŠINĀTO MĒRĶU, PASĀKUMU UN PROCEDŪRAS VĒRTĪBĀ.

PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE, UZGLABĀŠANA

2.1. WWW.CHEREMADAM.LT DARBOJAS SĀKOTĀJIEM PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATPRINCIPIEM:

2.1.1. PERSONAS DATI TIEK VĀKTI KONKRĒTIEM UN LIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

2.1.2. PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI PRECĪZI UN GODĪGI.

2.1.3. PERSONAS DATI TIEK PASTĀVĪGI ATJAUNINĀTI.

2.1.4. PERSONAS DATI TIEK UZGLABĀTI NE ILGĀK, KĀ NEPIECIEŠAMS DATU APSTRĀDES MĒRĶIEM.

2.1.5. PERSONAS DATU APSTRĀDĀT TIKAI DARBINIEKI, KURIEM IR DOTAS ŠĀDAS TIESĪBAS.

2.1.6. VISA INFORMĀCIJA PAR APSTRĀDĀTIEM PERSONAS DATIEM IR KONFIDENCIĀLI.

2.2. www.cheremadam.lt CIEŅA IKVIENA TIESĪBAS UZ PRIVATUMĀTU. JŪSU PERSONAS DATI (VĀRDS, UZVĀRDS, VECUMA GRUPA, ADRESE, TELEFONA NUMURS, E-PASTA ADRESE UN CITA INFORMĀCIJA, KAS NORĀDĪTA E-VEIKALA REĢISTRĀCIJAS VEIDĀ) TIK VĀK UN APSTRĀDĀTI ŠĀDIEM MĒRĶIEM:

2.2.1. APSTRĀDĀT JŪSU PREČU PASŪTĪJUMUS;

2.2.2. DRUKĀT FINANŠU DOKUMENTUS (PIEMĒRAM, RĒĶINS);

2.2.3. RISINĀT PROBLĒMAS, KAS SAISTĪTAS AR PREČU PIEGĀDI VAI PIEGĀDI;

2.2.4. IZPILDĪT CITAS LĪGUMSAISTĪBAS;

PERSONAS DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

3.1. PERSONAS DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

3.1.2. PĀRDEVĒJAM IR TIESĪBAS NOSŪTĪT INFORMĀCIJU TREŠĀM PERSONĀM TIKAI 2.2. SADAĻAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI.

3.1.3. TIKAI LIETUVA REPUBLIKAS TIESĪBU AKTA NOTEIKTĀ KĀRTĪBA.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

6.1. DATU PĀRVALDNIEKS APSTRĀDĀ PIRCĒJA PERSONAS DATU E-KOMERCIJAS LĪGUMA SLĒGŠANAS UN IZPILDES LAI UN TIEŠĀ MĀRKETINGA VEIKŠANAI.

6.2. SLĒDZOT PIRKUMA LĪGUMU, PIRCĒJS PIEKRĪT, KA VIŅA SNIEGTIE PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI PIRKUMA LĪGUMA PAREIZAS IZPILDES MĒRĶI.

6.3. PIEKRĪTOS BIJUMA SAŅEMŠANAI, PIRCĒJS PIEKRĪT, KA VIŅA PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKĀ.

6.4. PIRCĒJS VAR JEBKURĀ BRĪDĪ ATTRAUKTIES BIJUMU APRAKSTS, NOklikšķinot UZ SAITES SAŅEMTĀ BIĻETENĀ.

6.5. PIRCĒJA PERSONAS DATI TREŠĀM PERSONĀM NETIEK NODOTI, IZŅEMOT:

6.5.1. PIRCĒJA PERSONAS DATI TIEK PĀRDOTI UZŅĒMUMIEM, KAS SNIEDZ PREČU PIEGĀDES PAKALPOJUMUS, JA PIRCĒJS IR IESNIEGIS PASŪTĪJUMU PĀRDEVĒJAM UN PRECES JĀPIEGĀDĀ PIRCĒJAM.

6.5.2. GRĀMATVEDĪBAS DOKUMENTI (RĒĶINI) AR PERSONAS DATIEM TIEK NODOTI GRĀMATVEDĪBAS SABIEDRĪBAI.

6.5.3. E-PASTA ADRESES TIEK NODROŠINĀTAS INFORMĀCIJAS UZŅĒMUMIEM, JA PIRCĒJS VĒLAS SAŅEMT BIĻETES NO PĀRDEVĒJA.

6.5.4. CITĀDI NOTEIKTA LIKUMĀ.

6.6. PIRCĒJU PERSONAS DATI, KURI IEGĀDĀJĀS E-VEIKALA MĀJAS VIETNES WWW.CHEREMADAM.LT , TIEK UZGLABĀTI 2 (DIVUS) GADUS PĒC PĒDĒJĀS E-VEIKALA LIETOŠANAS. VEIKALU KONTS.

6.7. PIRCĒJU PERSONAS DATI, KURI IEGĀDĀJĀS VEIKALA MĀJEKĻA VIETNES, BET IR DEKLARĀJUŠI VĒLI SAŅEMT TIEŠĀS MĀRKETINGA ZIŅOJUMUS, TIEK UZGLABĀTI 2 (DIVUS) GADU PĒC PĒC PIRCĒJA PAZIŅOJUMA ATSAUKŠANAS ATTEIKUMĀ. TIEŠĀ Mārketinga ZIŅOJUMI.

6.8. PIRCĒJAM IR TIESĪBAS PIEKĻŪT INFORMĀCIJAI, KAS SAISTĪTA AR PIRCĒJA PERSONAS DATU APSTRĀDI, IR TIESĪBAS PASŪTĪT ŠO DATU LABOJUMU, IR TIESĪBAS PIEPRASĪT PERSONAS DATU APSTRĀDES IZBEIGŠANU, LAI DATU UN ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBU PIRCĒJS. PIRCĒJAM JĀSŪT BRĪVAS VEIDLAPA PIEPRASĪJUMS PĀRDEVĒJAM UZ E-PASTA INFO@CHEREMADAM.LT

6.9. DARBĪBAS, KAS ĪSTENO PIRCĒJA TIESĪBAS, TIKS VEIKTA VĒLĀK KĀ 30 (TRĪSDESMIT) KALENDĀRĀS DIENAS NO PIETEIKUMA DIENAS. JA PIRCĒJA DATU APSTRĀDES DARBĪBAS NAV PRETĒJĀ AR TIESĪBU AKTIEM, KAS REGLAMENTĒ PĀRDEVĒJA DARBĪBAS, TĀS VAR SNIEGT NE BIEŽĀK KĀ REIZI KALENDĀRGADĀ PIRCĒJAM, KAS VĒLAS DATU.

6.11. PĀRDEVĒJS NEAPSTRĀDĀ UN NEAPSTRĀDĀ AR MAKSĀJUMU SAISTĪTOS DATU. VISI MAKSĀJUMA DARĪJUMI UN AR TAJIEM SAISTĪTOS DATI APSTRĀDĀ PAYSERA LT UAB VAI PIRCĒJA BANKA, APMAKSĀJOT AR PĀRVIETOJUMU.

6.12. PĀRDEVĒJS E-VEIKALĀ IZMANTO SĪKDEKĻUS – ĪSĀS TEKSTA FAILUS, KAS PIRCĒJA TERMINĀLA IERĪCĒ TIEK IEVIETOTS AR PIRCĒJA PIEKRITU, LAI SAGLABĀTU JŪSU ELEKTRONISKO IEPIRKUMU GROZU, IZVEIDOTĀ TĪMEKĻA VIETNES UN PĀRVIETOJUMA VEIKLĀ. PIRCĒJA PIRCĒJA PRIVATĀJĀ INFORMĀCIJA, KAS SAGLABĀTAS PIRCĒJA GALA IERĪCĒ, IR ZINĀMA TIKAI PIRCĒJAM, UN PĀRDEVĒJAM NAV PIEKĻUVES PIRCĒJA PRIVATĀTAI INFORMĀCIJAI, KAS IESPĒJAMS PIRCĒJAM IESPĒJAMĀS PIRCĒJAS PIRCĒJAM.

6.13. PĀRDEVĒJS IR IEVĒZIS ATBILSTOŠUS FIZISKUS, ELEKTRONISKUS UN KONTROLES PASĀKUMUS, LAI NOVĒRTU PERSONAS DATU NEATĻAUTU PIEKĻUVI VAI NELIKUMĪGU NEPIELĀGOŠANU UN AIZSARGĀTU PAR PIRCĒJU VĀKTĀS INFORMĀCIJAS.

6.14. UZŅĒMUMS IZMANTO SSL PROTOKOLU, LAI NODROŠINĀTU DATU DROŠĪBU PĀRSŪTĪŠANAS LAIKĀ.

6.15. PĀRDEVĒJS IEVĒRO LIETUVAS REPUBLIKAS LIKUMUS, KAS REGULĒ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU.

MĀRKETINGS UN INFORMĀCIJA

7.1. PĀRDEVĒJS VAR UZSĀKT DAŽĀDAS AKCIJAS E-VEIKALĀ PĒC SAVIEM RĪCĪBĀM.

7.2. PĀRDEVĒJAM IR TIESĪBAS VIENPUSĒJĀ BEZ IEPRIEKŠĒJĀ BRĪDINĀJUMA MAINĪT AKCIJAS NOTEIKUMUS, KĀ KĀ TO ATCELT. JEBKĀDAS AKCIJAS NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU IZMAIŅAS VAI ATCELŠANA IR PIEMĒROJAMAS TIKAI TURPMĀK, TI, NO TO BRĪDIENA.

7.3. PĀRDEVĒJS PIRCĒJAM VISUS PAZIŅOJUMUS NOSŪTA UZ IEPIRKŠANAS LAIKĀ NORĀDĪTO E-PASTA.

7.4. PIRCĒJS VISAS ZIŅAS UN JAUTĀJUMI SŪTĪT UZ PĀRDEVĒJA E-VEIKALA SADAĻĀ "KONTAKTI" NORĀDĪTĀM E-PASTA. PASTA ADRESES.

7.5. PĀRDEVĒJS NAV ATBILDĪGS, JA PIRCĒJS NESAŅEM SŪTĪTĀS INFORMĀCIJAS VAI APSTIPRINĀJUMA ZIŅOJUMUS INTERNETA SAVIENOJUMA, E-PASTA PAKALPOJUMU SNIEDZĒTĀJA TĪKLA ATKLĀJUMU DĒĻ.

SĪKĀKUMI

8.1. MĒS INFORMĒJAM, KA, LAI VARĒTU PIEDĀVĀT JUMS PILNU PAKALPOJUMU MŪSU VIETNĒ, MĒS IERAKSTĒJAM INFORMĀCIJU ("SĪKDAITNES") JŪSU DATORĀ (IERĪCI). MĒS IZMANTOSIM IEKĀRTOTĀ INFORMĀCIJA, LAI JŪS IDENTIFICĒTU KĀ IEPRIEKŠĒJO TĪMEKĻA VIETNES LIETOTĀJU, VĀKOJOT VIETNES APMEKLĒJUMU STATISTIKU. JEBKURĀ BRĪDĪ VARAT PĀRSKATĪT, KĀDU INFORMĀCIJU (SĪKDAĻAUS) MĒS IERAKSTĀM, UN JŪS VARAT DZĒST DAĻU VAI VISUS IERAKSTOTĀS SĪKDĒTAS. JUMS ARĪ IR TIESĪBAS NEPIEKRĪT INFORMĀCIJAS (SĪKDĒDINĀJUMU) IERAKSTĪŠANAI UN IZMANTOŠANAI JŪSU DATORĀ (IERĪCI), BET TĀDĀ GADĪJUMĀ DAŽAS TĪMEKĻA LAPAS FUNKCIJAS VAR BŪT JUMS NEPIEEJAMAS. MĒS PIEŅEMAM, KA IZMANTOJOT E-VEIKALU, MĒS PIEKRĪTUM INFORMĀCIJAS IERAKSTĪŠANAI JŪSU DATORĀ (IERĪCI). JŪS VARAT ATSAUKT SAVU PIEKRITU JEBKURĀ BRĪDĪ, MAINOJOT TĪMEKĻA PĀRLŪKLA IESTATĪJUMUS VAI SAZINĀJOTIES AR MUMS JEBKURĀ NO Tīmekļa vietnē PUBLICĒTAJĀM KONTAKTĀM.

 

NOTEIKUMU IZMAIŅAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. WWW.CHEREMADAM.LT IR TIESĪBAS DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ IZMAINĪT KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMUS, IZMANTOJOT BRĪDINĀJUMU E-VEIKALĀ. JŪSU TURPINĀTA MŪSU VIETNES PAKALPOJUMU LIETOŠANA IR ATBILSTĪBA ŠIEM NOTEIKUMIEM. VISAS RADUŠĀS DARBĪBAS UN STRĪDI TIEK ATŠĶIRTAS SARUNU CEĻĀ. JA LĪGUMS NEIZDODAS, STRĪDUS RISINĀS PĒC LR LIKUMIEM. JA JUMS IR JAUTĀJUMI VAI IETEIKUMI, LŪDZU, RASTI MUMS E-PASTA INFO@CHEREMADAM.LT