Privātuma politika

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1 ŠĪ PRIVATUMA POLITIKA REGLAMENTĒ MB Chere madam (ent.kods 305704584) PERSONAS PAMATDATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA ELEKTRONISKĀ VEIKALĀ (turpmāk - www.cheremadam.lt ) UN www.cheremadam.lt (turpmāk - JŪS, JŪSU ) PRINCIPI UN PROCEDŪRAS.

1.2 JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE UN UZGLABĀŠANA NOTEIKTA ŠĪ PRIVATUMA POLITIKA, LIETUVAS REPUBLIKAS PERSONAS DATU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LIKUMS UN CITI TIESĪBU AKTI.

1.3. IESNIEDZOT SAVUS PERSONAS DATU E-VEIKALĀ, JŪS PIEKRĪTAT, KA www.cheremadam.lt TOS TO PĀRVALDĪS UN PĀRVALDĪS ŠAJĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKĀ UN TIESĪBU AKTU NODROŠINĀTO MĒRĶU, LĪDZEKĻU UN KĀRTĪBĀ.

PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE, UZGLABĀŠANA

2.1 WWW.CHEREMADAM.LT TIEK IEVĒROTI ŠĀDI PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI:

2.11 PERSONAS DATI TIEK VĀKTI KONKRĒTIEM UN LIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

2.12 PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI PRECĪZI UN GODĪGI.

2.13 PERSONAS DATI TIEK PASTĀVĪGI ATJAUNINĀTI.

2.14 PERSONAS DATI TIEK UZGLABĀTI NE ILGĀK, KĀ NEPIECIEŠAMS DATU APSTRĀDES MĒRĶIEM.

2.15 PERSONAS DATU APSTRĀDĀT TIKAI DARBINIEKI, KURIEM IR DOTAS ŠĀDAS TIESĪBAS.

2.16 VISA INFORMĀCIJA PAR APSTRĀDĀTIEM PERSONAS DATIEM IR KONFIDENCIĀLI.

2.2  www.cheremadam.lt  IEVĒROJIET KATRAS JŪSU TIESĪBAS UZ KONFIDENCIALITĀTI. JŪSU PERSONAS DATI (VĀRDS, UZVĀRDS, VECUMA GRUPA, ADRESE, TELEFONA NUMURS, E-PASTA ADRESE UN CITA INFORMĀCIJA, KAS NORĀDĪTA E-VEIKALA REĢISTRĀCIJAS VEIDĀ) TIEK VĀKTA UN APSTRĀDE ŠĀDIEM MĒRĶIEM:

2.21. APSTRĀDĀT SAVUS PRODUKTU PASŪTĪJUMUS;

2.22 DRUKĀT FINANŠU DOKUMENTUS (PIEM., KONTA RĒĶINS);

2.23, LAI RISINĀTU PROBLĒMAS, KAS SAISTĪTAS AR PREČU PIEGĀDI VAI PIEGĀDI;

2.24 IZPILDĪT CITAS LĪGUMSAISTĪBAS;

PERSONAS DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

3.1 PERSONAS DATU PĀRDOŠANA TREŠĀM PERSONĀM

3.12. PĀRDEVĒJAM IR TIESĪBAS NOSŪTĪT INFORMĀCIJU TREŠĀM PERSONĀM, IZŅEMOT 2. PUNKTU.2 LAI SASNIEGTU MĒRĶUS.

3.13 TIKAI LIETUVA REPUBLIKAS LIKUMOS NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

6.1 DATU PĀRVALDĪTĀJS PĀRVALDĀ PIRCĒJA PERSONAS DATU AR E-PASTA.TIRDZNIECĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANAI UN IZPILDES UN TIEŠĀ TIRDZNIECĪBAS MĒRĶI.

6.2 SLĒDZOT PIRKUMA LĪGUMU, PIRCĒJS PIEKRĪT, KA VIŅA SNIEGTIE PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI PIRKUMA LĪGUMA PAREIZAS IZPILDES MĒRĶI.

6.3 PIEKRĪTOS BIJUMA SAŅEMŠANAI, PIRCĒJS PIEKRĪT, KA VIŅA PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKĀ.

6.4 PIRCĒJS VAR JEBKURĀ BRĪDĪ ATTRAUKTIES BIJUMU APRAKSTS, NOklikšķinot UZ SAITES SAŅEMTĀ BIĻETENĀ.

6.5 PIRCĒJA PERSONAS DATI TREŠĀM PERSONĀM NETIEK PĀRDOTI, IZŅEMOT:

6.51 PIRCĒJA PERSONAS DATI TIEK PĀRDOTI UZŅĒMUMIEM, KAS SNIEDZ PREČU PIEGĀDES PAKALPOJUMU, JA PIRCĒJS IR IESNIEGIS PASŪTĪJUMU PĀRDEVĒJAM UN PRECES JĀPIEGĀDĀ PIRCĒJAM.

6.52 GRĀMATVEDĪBAS DOKUMENTI (RĒĶINI) AR PERSONAS DATIEM TIEK NODOTI GRĀMATVEDĪBAS SABIEDRĪBAI.

6.53 E-PASTA ADRESES TIEK NODROŠINĀTAS INFORMĀCIJAS UZŅĒMUMIEM, JA PIRCĒJS VĒLAS SAŅEMT BIĻETES NO PĀRDEVĒJA.

6.54 CITĀDI NOTEIKTA LIKUMĀ.

6.6 IEPIRKTS NO E. VEIKALU TĪMEKĻA VIETNES WWW.CHEREMADAM.LT PIRCĒJU PERSONAS DATI TIEK UZGLABĀTI 2 (DIVUS) GADUS PĒC PĒDĒJĀS E-PASTA IZMANTOŠANAS. VEIKALU KONTS.

6.7 PIRCĒJU PERSONAS DATI, KURI IEGĀDĀJĀS VEIKALA TĪMEKĻA VIETNĒ, BET IR PAZIŅOJUŠI VĒLĪBU SAŅEMT TIEŠĀ MĀRKETINGA ZIŅOJUMU, TIEK UZGLABĀTI 2 (DIVUS) GADU PĒC PĒC PIRCĒJA PAZIŅOJUMA ATSAUKŠANAS ATSAUKUMĀ. TIEŠĀ Mārketinga ZIŅOJUMI .

6.8 PIRCĒJAM IR TIESĪBAS PIEKĻŪT INFORMĀCIJAI, KAS SAISTĪTA AR PIRCĒJA PERSONAS DATU APSTRĀDI, IR TIESĪBAS PASŪTĪT ŠO DATU LABOJUMU, IR TIESĪBAS PIEPRASĪT PERSONAS DATU APSTRĀDES IZBEIGŠANU, LAI DATU UN ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBU PIRCĒJS. PIRCĒJAM JĀNOSŪT BEZMAKSAS VEIDLAPA PIEPRASĪJUMS PĀRDEVĒJAM UZ E-PASTA INFO@CHEREMADAM.LT

6.9 DARBĪBAS, KAS ĪSTENO PIRCĒJA TIESĪBAS, TIKS VEIKTA VĒLĀK KĀ 30 (TRĪSDESMIT) KALENDĀRĀS DIENAS NO PIETEIKUMA DIENAS. JA PIRCĒJA DATU APSTRĀDES DARBĪBAS NAV PRETĒJĀ AR TIESĪBU AKTIEM, KAS REGLAMENTĒ PĀRDEVĒJA DARBĪBAS, TĀS VAR SNIEGT NE BIEŽĀK KĀ REIZI KALENDĀRGADĀ PIRCĒJAM, KAS VĒLAS DATU.

6.11. PĀRDEVĒJS NEAPSTRĀDĀ UN NEAPSTRĀDĀ AR MAKSĀJUMU SAISTĪTOS DATU. VISAS MAKSĀJUMA DARBĪBAS UN AR TO SAISTĪTOS DATU PĀRVALDĪ PAYSERA LT UAB VAI MAKSĀJUMU AR PĀRSKAITĪJUMU PIRCĒJA BANKA.

6.12. PĀRDEVĒJS E. VEIKALĀ IZMANTO SĪKDEKĻUS – ĪSTEKSTA FAILUS, KAS TIEK PIRCĒJA TERMINĀLA IERĪCĒ IZVIETOTS AR PIRCĒJA PIEKRĪJUMU, LAI SAGLABĀTU JŪSU ELEKTRONISKO IEPIRKUMU GROZU, IZVEIDOTĀ TĪMEKĻA VIETNĒ UN TIRDZNIECĪBAS MĒRĶI. PIRCĒJA PIRCĒJA GALĪGĀ IERĪCĒ SAGLABĀTĀ PIRCĒJA PRIVĀTĀ INFORMĀCIJA IR ZINĀMA TIKAI PIRCĒJAM, UN PĀRDEVĒJAM NAV PIEKĻUVES PIRCĒJA PRIVĀTAJAI INFORMĀCIJAI, KĀDĀ VĒLĀ IESPĒJAM PIRCĒJA PASŪTĪJUMĀ.

6.13. PĀRDEVĒJS IR IEVĒZIS ATBILSTOŠUS FIZISKUS, ELEKTRONISKUS UN KONTROLES PASĀKUMUS, LAI NOVĒRTU PERSONAS DATU NEATĻAUTU PIEKĻUVI VAI NELIKUMĪGU NEPIELĀGOŠANU UN AIZSARGĀTU PAR PIRCĒJU VĀKTĀS INFORMĀCIJAS.

6.14. UZŅĒMUMS IZMANTO SSL PROTOKOLU, LAI NODROŠINĀTU DATU DROŠĪBU PĀRSŪTĪŠANAS LAIKĀ.

6.15. PĀRDEVĒJS IEVĒRO LIETUVAS REPUBLIKAS LIKUMUS, KAS REGULĒ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU.

MĀRKETINGS UN INFORMĀCIJA

7.1 PĀRDEVĒJS VAR PĒC SAVAS IZVĒLES UZSĀKT E. VEIKALĀ DAŽĀDAS AKCIJAS.

7.2 PĀRDEVĒJAM IR TIESĪBAS VIENPUSĒJĀ BEZ IEPRIEKŠĒJĀ BRĪDINĀJUMA MAINĪT AKCIJAS NOTEIKUMUS, KĀ ARĪ TO ATCELT. JEBKĀDAS AKCIJAS NOTEIKUMU IZMAIŅAS VAI ATCELŠANA IR TIKAI NOSŪTĪTA, TI.Y NO VIŅU IZPLATĪŠANAS BIRŽA.

7.3 PĀRDEVĒJS VISUS PAZIŅOJUMUS PIRCĒJAM NOSŪTA UZ IEGĀDES LAIKĀ NORĀDĪTO E-PASTA.

7.4 PIRCĒJS VISAS ZIŅAS UN JAUTĀJUMI SŪTĪT UZ PĀRDEVĒJA E-PASTA. UZ VEIKALA SADAĻĀ "KONTAKTI" NORĀDĪTĀ E-PASTA. PASTA ADRESES.

7.5 PĀRDEVĒJS NAV ATBILDĪGS, JA PIRCĒJS NESAŅEM SŪTĪTĀS INFORMĀCIJAS VAI APSTIPRINĀJUMA ZIŅOJUMUS INTERNETA SAVIENOJUMA, E-PASTA PAKALPOJUMU SNIEDZĒTĀJA TĪKLA ATKLĀJUMU DĒĻ.

SĪKfaili (LAT. SĪKfaili)

8.1 MĒS INFORMĒJAM, KA, LAI VARĒTU PIEDĀVĀT JUMS MŪSU TĪMEKĻA LAPĀ PILNĪGU PAKALPOJUMU, MĒS IERAKSTAM INFORMĀCIJU (SĪKDAKTUS, ANGĻU VALODĀ) JŪSU DATORĀ (IERĪCI). "SĪKDEKĻI"). MĒS IZMANTOSIM IEKĀRTOTĀ INFORMĀCIJA, LAI JŪS IDENTIFICĒTU KĀ IEPRIEKŠĒJO TĪMEKĻA VIETNES LIETOTĀJU, VĀCOT VIETNES APMEKLĒJUMU STATISTIKU. JEBKURĀ BRĪDĪ VARAT PĀRSKATĪT, KĀDU INFORMĀCIJU (SĪKDAITNES) MĒS IERAKSTĀM, UN JŪS VARAT IZDZĒST DAĻU VAI VISUS IERAKSTOTĀS SĪKDAĻAS. JUMS ARĪ IR TIESĪBAS NEPIEKRĪT INFORMĀCIJAS (SĪKDĒDINĀJUMU) IERAKSTĪŠANAI UN IZMANTOŠANAI JŪSU DATORĀ (IERĪCI), BET TĀDĀ GADĪJUMĀ DAŽAS TĪMEKĻA LAPAS FUNKCIJAS VAR BŪT JUMS NEPIEEJAMAS. MĒS PIEŅEMAM, KA IZMANTOJOT E-VEIKALU, MĒS PIEKRĪTAM INFORMĀCIJAS IERAKSTĪŠANAI JŪSU DATORĀ (IERĪCI). JEBKURĀ BRĪDĪ VARAT ATSAUKT SAVU PIEKRITU, MAINOTIES INTERNETA PĀRLŪKĻA IESTATĪJUMIEM VAI SAZINOTIES AR MUMS JEBKURĀ NO TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLICĒTAJIEM KONTAKTIEM.

NOTEIKUMU IZMAIŅAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1 WWW.CHEREMADAM.LT IR TIESĪBAS DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ MAINĪT KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMUS, PAZIŅOJOT TOS E-VEIKALĀ. JŪSU TURPINĀTA MŪSU VIETNES PAKALPOJUMU LIETOŠANA IR ATBILSTĪBA ŠIEM NOTEIKUMIEM. VISAS RADUŠĀS DARBĪBAS UN STRĪDI TIEK ATRISINĀTI SARUNU CEĻĀ. JA LĪGUMS NEIZDODAS, STRĪDUS RISINĀS PĒC LR LIKUMIEM. JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI IETEIKUMI, Sūtiet mums e-pasta ziņojumu INFO@CHEREMADAM.LT